EuroLinkage News

Stay Informed on Business and Technology in Europe

Schweiz ger stöd till krisande Credit Suisse

Bankkaoset i USA 2023 har resulterat i att flera stora banker har kollapsat. Nu har den schweiziska storbanken Credit Suisse pekats ut som den nästa banken att falla. Men Schweiz centralbank har meddelat att man kommer att stötta banken med likvida medel om det behövs. Banken kommer att kunna låna upp till 54 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 570 miljarder kronor, från den schweiziska centralbanken.

Credit Suisse rasade 25 procent på börsen under onsdagen efter att Saudi National Bank, som är den största ägaren, meddelade att de inte kommer att ge banken ytterligare ekonomiskt stöd. Men tillsynsmyndigheten Finma och SNB meddelade under onsdagen att man är redo att stötta banken om det uppstår ett likviditetsbehov.

Credit Suisse har erkänt att man lider av en “materiell svaghet” eftersom kostnaden för att försäkra sina obligationer har nått sin högsta nivå sedan banken grundades 1856. Under sista kvartalet i fjol hade man snarare haft ett kundutflöde på motsvarande 120 miljarder dollar, vilket kan bero på en rad skandaler som fått investerare och kunder att tappa förtroendet för banken. Förra året tvingades banken dra in 100 miljarder kronor för att täppa till hål i balansräkningen.